ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ανακοινώνεται η διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου για την κλιματική κρίση με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής».

Στόχος του Συνεδρίου αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων όπως διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών.

Ειδικότερος στόχος αποτελεί η προβολή της σημασίας της διεπιστημονικότητας και του διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα για την κλιματική κρίση.

ΤοΣυνέδριοθα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις 15-17 Ιουνίου 2022 στο Κεντρικό Κτίριο του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://conferences.uoa.gr/e/climatecrisis) μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καθώς και χρηστικές πληροφορίες.

Το Τμήμα μας συμμετέχει στο Συνέδριο με 3 ανακοινώσεις ερευνών στη θεματική ενότητα «Εκπαίδευση και μάθηση για την κλιματική κρίση», οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιουνίου, στο πλαίσιο των δύο πρωινών συνεδριών, στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλου:

1.Η κλιματική αλλαγή ως «πρόκληση» στον διεπιστημονικό σχεδιασμόεκπαιδευτικών πόρων(Μαρία Δασκολιά και Χρόνης Κυνηγός)

2.Η εκπαίδευση για την κλιματική κρίση στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών των ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ. Μια εμπειρική έρευνα αποτύπωσης του μαθησιακού προφίλ και των εκπαιδευτικών αναγκών προπτυχιακών φοιτητών Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας (Μαρία Δασκολιά)

3.Ποιος ο ρόλος των μουσείων απέναντι στην κλιματική κρίση; Σχεδιασμός έρευνας για επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δράσεις ελληνικών μουσείων με θέμα την κλιματική αλλαγή (Μαρία Δασκολιά και Λύντια Εξάρχου)

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.