ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Συγκλήτου περί καθορισμού διακοπών/αργιών,  δεν θα διεξαχθούν μαθήματα κατά την ημέρα των Φοιτητικών Εκλογών (10/05/2023) και την επομένη (11/05/2023).