ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

BIPS PROGRAMS- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα  στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "Blended  Intensive  Programmes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική  κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνησησύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Για περισσότερες πατήστε εδώ.