ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν συμπληρωματικά δεκτοί μέχρι δεκαπέντε (15) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα αυτό είναι Διϊδρυματικό και οργανώνεται με τη συνεργασία του Τμήματος Μαθηματικών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Πληροφορίες

Γραμματεία ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ- Γραφείο 204 Β (πτέρυγα κεντρικής Γραμματείας)

Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου

Τηλ: (+30) 210 727 6515

e-mail: <mailto:dbakogianni@math.uoa.gr> dbakogianni@math.uoa.gr

website: Math Education <http://educ.math.uoa.gr/>  - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (uoa.gr)

facebook: https://www.facebook.com/MathEducation.uoa/

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ την αφίσα