ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολογικής διαδικασίας για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» για το ακαδ. έτος 2020 - 2021, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέληξε στην ακόλουθη κατάταξη η οποία παρατίθεται βάσει των αριθμών πρωτοκόλλων των αιτήσεων.

 

Α/Α

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης

1

1-17/6/2020

2

3-1/7/2020

3

5-8/7/2020

4

13-17/7/2020

5

22-29/7/2020

6

27-5/8/2020

7

32-12/8/2020

8

34-13/8/2020

9

36-13/8/2020

10

41-18/8/2020

11

43-19/8/2020

12

44-20/8/2020

13

45-21/8/2020

14

52-24/8/2020

15

57-25/8/2020

16

61-25/8/2020

17

67-26/8/2020

18

69-26/8/2020

19

72-27/8/2020

20

77-27/8/2020

21

79-27/8/2020

22

83-27/8/2020

23

85-27/8/2020

24

93-28/8/2020

25

100-28/8/2020

26

101-28/8/2020

27

105-28/8/2020

28

118-28/8/2020