ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ OFFICE 365 PROPLUS

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές) του Παν/μιου το Office 365 Proplus το οποίο μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Πατήστε εδώ για τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης.