ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Η παράταση αφορά και τις 3 Ειδικεύσεις του προγράμματος: 
1. Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
3. Ειδική Αγωγή.