ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών και σπουδαστριών, από τη Δευτέρα 13/05/2024 έως και τη Δευτέρα 29/07/2024.

Αναλυτικά η προκήρυξη του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.