ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών/τριών για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ.

Διάρκεια υποβολής  ηλεκτρονικών αιτήσεων  από 10/12/2021  έως  14/01/2022 και ώρα 24:00.