ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 120  υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Οι αιτήσεις μαζί  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος: http://www.lascaristrust.gr/