ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AIESEC - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Καλησπέρα σας,

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο δίκτυο νέων που αποτελείται και διοικείται
αποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών, με παρουσία σε περισσότερες από
120 χώρες και περιοχές. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων
στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές, φύσης εθελοντισμού,
πρακτικής άσκησης ή επιχειρηματικότητας. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται
με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
Ατζέντας 2030. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν δημοσιεύατε στην ιστοσελίδα
της σχολής σας το παρακάτω έγγραφο που αφορά τα άτομα που ενδιαφέρονται να
γίνουν μέλη στον οργανισμό.

 

 

https://aiesec.gr/join/https://aiesec.gr/join/?fbclid=IwAR3caUPFTDRuFZhCWlRS6oPUKW4P0mTB-goWSYl8SYRyP1JF5y7WisRZ40A