ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Ακολουθεί ανακοίνωση αναφορικά με την έκδοση καρτών σίτησης.

Ανακοίνωση

Από τη γραμματεία