ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Tο  Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών  (ECML/CELV) του  Συμβουλίου της Ευρώπης  πραγματοποιεί σειρά 4 διαδικτυακών σεμιναρίων, με σκοπό την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με τη γλωσσική εκπαίδευση στα κράτη-μέλη του. Tο 3ο στη σειρά  διαδικτυακό σεμινάριο  θα διεξαχθεί στις  29 Μαρτίου 2023, 4-5 μ.μ.  (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Καλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν άμεσα, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:  https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx

Τα δύο πρώτα σεμινάρια είναι επίσης διαθέσιμα μέσω του ιδίου συνδέσμου και της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο.