ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΛΜΠΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Προσκαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου

201700242-201700279

201900133-201900143

202000109-202000117

202100104-202100111

να συνδεθούν την Τρίτη 21/12 στις 19: 30 π.μ. στο ακόλουθο link:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mc9ca69b679b39cc308e0ffc9003fbf40

για την πρώτη συνάντηση με την Ακαδημαϊκή τους Σύμβουλο κα. Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου.