ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Α. ΣΑΜΑΡΑ

Προσκαλούνται οι Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου 201800057 έως και 201800083, 201900177 έως και 201900187, 202000135 έως και 202000143 και 202100129 έως και 202100136 να συνδεθούν την Τετάρτη 22/12/21 στις 15.00 στο παρακάτω link για την πρώτη συνάντηση με την Ακαδημαϊκή τους Σύμβουλο Αντωνία Σαμαρά.

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mfcf10b8e85952e3905f5dd44ba358191