ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΑΝΔΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+ KA2

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ KA2 “T-CREPE” (Textiles Engineering for Co-creation Paradigms in Education) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Χρόνη Κυνηγό (Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΕΚΠΑ) προσκαλούμε τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενη δράση κινητικότητας φοιτητών/τριών (learning mobility actions) στο πανεπιστήμιο του Γάνδης (Ghent University). Σκοπός της δράσης είναι οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του Design Thinking και του co-creation, συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων με θέμα «Co-creation and design thinking with digital tools».

Για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13 Ιουλίου 2022