ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ERASMUS) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ.Τ.Δ.Ε. ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει έως και την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkouroup[at]uoa[dot]gr.

Για την περαιτέρω πληροφόρησή σας δείτε την πρόσκληση.