ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΦΡΥΔΑΚΗ

Προσκαλούνται οι φοιτητές/-τριες με Αριθμό Μητρώου 201800127-201800201, 201900188-201900197, 202000144-202000152 και 202100137-202100144 να συνδεθούν την Τετάρτη 22/12/2021 στις 9.45 π.μ. στο παρακάτω link για την πρώτη συνάντηση με την Ακαδημαϊκή τους Σύμβουλο, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ευαγγελία Φρυδάκη.

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf15cdd93644a8da6c0362c5412b22df9