ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ERASMUS) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ.Τ.Δ.Ε. ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει έως και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkouroup@uoa.gr.

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας δείτε την πρόσκληση.