ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-24

Δείτε τον πίνακα επιλογής φοιτητών/φοιτητριών Erasmus+ Σπουδές για το ακαδ. έτος 2023-24.

Η/Ο επιλεγμένη/ος φοιτήτρια/φοιτητής θα ενημερωθεί για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει για τη συμμετοχή της/του στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email. Παρακαλείται να ελέγχει συχνά το email της/του, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τα spam/junk. Εντωμεταξύ μπορεί να συμβουλεύεται τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html."