ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίεςγια εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:25/10/2022.

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας δείτε την  ανακοίνωση του ΙΚΥ  και την  προκήρυξη.