ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  προκηρύσσει  μία (1) υποτροφία  με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  08/05/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  ανακοίνωση του ΙΚΥ  και την  προκήρυξη.