ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ FULBRIGHT ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-25

Το  Ίδρυμα  Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 για σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που απευθύνονται στις ακόλουθες ομάδες:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Επισκέπτες Επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Υποψήφιοι Διδάκτορες

Εγγραφή από Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023 έως Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Επαγγελματίες της Τέχνης

Εγγραφή από Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - Διακεκριμένα Βραβεία

Διδασκαλίας Αίτηση από Τρίτη, 2ο Φεβρουαρίου 2024 έως Παρασκευή, 17 Μάϊου 2024 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή, 17 Μάϊου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  πρόσκληση.