ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΤON ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΣΥΜΒΟΥΛΟ X. ΠΑΡΘΕΝΗ

Προσκαλούνται οι Φοιτητές/τριες με Αριθμό Μητρώου

από 201700290 έως και 201700385

από 201900144 έως και 201900154

από 202000118 έως και 202000126

από 202100112 έως και 202100120

να συνδεθούν τη Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 14.00 στο παρακάτω link για την πρώτη συνάντηση με τον Ακαδ. τους Σύμβουλο, Χ. Παρθένη.

Σύνδεση: https://uoa.webex.com/meet/kekerisgeo