ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «E....ΚΟΠΩΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»

Η Επικ. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ κ. Φαίη Αντωνίου και η Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιώτα Δημητροπούλου,Συντονίστριες του ΚλάδουΣχολικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ,σε συνεργασία με τα μέλη του Κλάδου και την ΕΛΨΕ, οργάνωσαν και υλοποίησαν Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο«e....κόπωση: Διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην εποχή της πανδημίας»στις 17 Απριλίου 2021.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ανάδειξη σημαντικών πτυχών του φαινομένου της κόπωσης που προκαλείται από την παρατεταμένη χρήση των διαδικτυακών μέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασίαεξαιτίαςτης πανδημίας, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία από απόσταση(γνωστής και ως “zoom fatigue”). Η Ημερίδα απευθυνόταν σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, αλλά και στο ευρύ κοινό, ενώ οι εισηγήσεις είχαν ως στόχο την ενημέρωση πάνω σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το φαινόμενο και τη διατύοωση προτάσεων για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και την ενδυνάμωση των ατόμων απέναντι σε αυτή την αντιξοότητα.

Οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή συναδέλφων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από την εκπαίδευση και από δομές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ήταν οι εξής:

  • Η Μεταβολή της Καθημερινότητας και η Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ως Συνέπεια της Πανδημίας- Τιμόθεος Παπαδόπουλος, Τμήμα Ψυχολογίας, & Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρουhttps://www.youtube.com/watch?v=HMm9o9NUUIw
  • Εικονικές τάξεις και μάθηση κατά την COVID 19: Μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση- Αργυρώ Βατάκη, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημώνhttps://www.youtube.com/watch?v=RwVm2uc5mww
  • Ρόλοι εκπαιδευτικών και γονέων την εποχή αναστολής σχολείων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης– Ανδριανός Μουταβελής, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Αττικής, ΥΠΑΙΘhttps://www.youtube.com/watch?v=W3a9BbmaF08
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας-Μαρίνα Κρητικού & Μαρία Σμαργιανάκη, Συμβουλευτικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτηςhttps://www.youtube.com/watch?v=l1g4c-pFxpI

Συζητήτριες στην Ημερίδα ήταν η κα Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου, η κ. Μασούρα, η κ. Αντωνίου και η κ. Δημητροπούλου, αντίστοιχα.