ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Υποψήφιους Διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών/ Φοιτητριών (πρόγραμμα Erasmus+) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13 Μαρτίου 2024

Δείτε το video-παρουσίαση με βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και οδηγίες για το πρώτο στάδιο των αιτήσεων των φοιτητών.