Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση - Ένα τεύχος αφιερωμένο στη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Διά Βίου Μάθηση.

Το τεύχος της Άνοιξης του 2024 περιλαμβάνει εργασίες που βασίστηκαν σε έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. Φιλοδοξεί με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει στη σύγχρονη επιστημονική συζήτηση για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό αναδεικνύοντας όψεις της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο. Τα άρθρα του τεύχους εστιάζουν τόσο σε ζητήματα επαγγελματικής συμβουλευτικής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όσο και σε κατηγορίες του γενικού πληθυσμού. Το τεύχος φιλοξενώντας μελέτες που εκπονήθηκαν με τη συνεργασία νέων ερευνητών, επιχειρεί να αναδείξει πτυχές της σύγχρονης έρευνας σε ένα πεδίο το οποίο η ρευστότητα των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και επαγγελματικών συνθηκών των τελευταίων δεκαετιών καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ. Το θεματικό τεύχος έχουν επιμεληθεί η Κατερίνα Αργυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠαιΤΔΕ και Διευθύντρια του ΠΜΣ και η Δρ. Αντωνία Σαμαρά, ΕΔΙΠ ΠαιΤΔΕ.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

http://cier.edu.gr/en/issues-volumes/

Περισσότερες πληροφορίες

https://hub.uoa.gr/e-journal-comparative-and-international-educational-review/


Νέα επιστημονική έκδοση ανοικτής πρόσβασης με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών»

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση και κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών. Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά παρατηρητήρια πολιτών στη σχολική εκπαιδευτική πρακτική». Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο σε επιστημονική επιμέλεια Μαρίας Δασκολιά, Αναπλ. Καθηγήτριας και Διευθύντριας του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ, και με τη συμμετοχή πολλών μελών και συνεργατών του, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο Cos4Cloud (Co-designed Citizen Observatories for the EOS-Cloud).     

Το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ηλεκτρονική μορφή ανοικτής πρόσβασης στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι το πρώτο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, που επιχειρεί να δώσει μια συνολική και εμπεριστατωμένη εικόνα για τη σύνδεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΠΕΑ) με την Επιστήμη των Πολιτών (ΕτΠ) με τη διαμεσολάβηση και υποστήριξη των Παρατηρητηρίων Πολιτών. Κεντρική πτυχή του αποτελεί η έμφαση στην ανάδειξη της παιδαγωγικής αξιοποίησης αυτής της σχέσης στη σχολική εκπαιδευτική πράξη. 

Για τον σκοπό αυτό προσεγγίζει το όλο θέμα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα, το Πρώτο Μέρος επιχειρεί να ορίσει σύντομα και επικεντρωμένα την ταυτότητα και τη σχέση ανάμεσα στα δύο πεδία, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία των περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων πολιτών και τις αρχές και τις μαθησιακές ευκαιρίες που ανοίγονται από την αξιοποίηση αρχών, πρακτικών και μέσων της ΕτΠ στη σχολική πράξη της ΠΕΑ. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά συγκεκριμένες προτάσεις διδακτικής υλοποίησης, με τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων από ομάδες εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών στελεχών που συμμετείχαν στο έργο Cos4Cloud.

Η έλλειψη προηγούμενης σχετικής επιστημονικής έκδοσης στα θέματα αυτά, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, καθιστά τη νέα αυτή έκδοση ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και κυρίως πηγή έμπνευσης για όσες και όσους, φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές από τον χώρο της ΠΕΑ (και όχι μόνο), θα ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να αναζητήσουν νέους τρόπους εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής τους πρακτικής, όπως επίσης να πειραματιστούν με τον σχεδιασμό νέων μαθησιακών εμπειριών για τους μαθητές/τριές τους, με άξονες την προώθηση της ενεργού πολιτότητας και την καλλιέργεια νέων περιβαλλοντικών, επιστημονικών και ψηφιακών γραμματισμών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το βιβλίο διατίθεται ελεύθερα και σε ανοικτή πρόσβαση, 
•    στην ελληνική γλώσσα 
•    στην αγγλική γλώσσα 

 


Σχεδιάζω τη Σταδιοδρομία μου: 22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου

Το έντυπο αυτό προτείνει 22 προτάσεις-κλειδιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' Λυκείου για τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ενδυνάμωσης με τη λήξη του σχολικού έτους και την αφετηρία των Πανελλαδικών εξετάσεων. Για το έντυπο συνεργάστηκαν ο καθηγητής Γεώργιος Πασιάς, η αναπλ. καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου και οι επιστημονικοί συνεργάτες-σύμβουλοι σταδιοδρομίας: Ασπασία Καραβία, Αριστείδης Λορέντζος, Κατερίνα Μικεδάκη, Νικόλαος Μουράτογλου, Πηνελόπη Μπέλκη, Σοφία Παπαθεοδώρου, Μαρία Σκουλάκη και Αργυρώ Χαροκοπάκη.

Δείτε το έντυπο  από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας


Σχέδια Μαθημάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Τα  5 e-books  έχουν δημιουργηθεί με τα επιλεγμένα σχέδια μαθημάτων που αναπτύχθηκαν από τους επιμορφούμενους του Τ4Ε στην ειδικότητα της  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113 της Πράξης:  «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»  (MIS/ ΟΠΣ 5070524). Στόχος των Τευχών Εκπαιδευτικών Σεναρίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου ανοικτής πρόσβασης για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθητικού πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα πέντε τεύχη εκπαιδευτικών σεναρίων απευθύνονται σε μαθητές/τριες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έχουν δομηθεί βάσει του αναλυτικού προγράμματος της κάθε βαθμίδας και με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένονται βάσει των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων και των γνωστικών αντικειμένων που παρουσιάζονται.

Δείτε τα e-books: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΣΜΕΑΕ Α/θμια, ΣΜΕΑΕ Β/θμια.


Ιδέες για μια πιο αποδοτική σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή. Αντωνίου Φ., Φραγκούλη Κ., Αργυρόπουλος Β. & Παντελιάδου Σ.

O συγκεκριμένος οδηγός περιλαμβάνει μία σειρά προτεινόμενων υποδείξεων και πρακτικών ιδεών/συμβουλών για τον σχεδιασμό μιας πιο αποδοτικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) και/ή Αναπηρία που παρακολουθούν τη γενική τάξη, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, που έχουν εμπλακεί ενεργά στην εφαρμογή της στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε τον οδηγό.


Σταδιοδρομία σε… πράσινο

Το έντυπο αυτό αναφέρεται στη  σημασία  της  προετοιμασίας  για την επαγγελματική ζωή και στη στάση που χρειάζεται να διαμορφώσει το άτομο απέναντι στο περιβάλλον, η οποία θα το οδηγήσει σ’ έναν πιο δίκαιο, πιο ήπιο και αυθεντικό τρόπο ζωής και απασχόλησης. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε αυτές τις συνθήκες εμπλουτίζεται και ενισχύεται καθώς καλείται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επικείμενες αλλαγές. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η πολυδιάστατη μεταμόρφωση της συμπεριφοράς μας και η ενημέρωση για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Δείτε το έντυπο από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας


Οδηγός εκπαιδευτικών για την ένταξη μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Οδηγός εκπαιδευτικών για την ένταξη μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος «Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη»


5 βασικά βήματα για να "γράψω" στις εξετάσεις

5 βασικά βήματα για να "γράψω" στις εξετάσεις - πώς να οργανωθώ χωρίς να αγχωθώ 
5 πράγματα που χρειάζεται να θυμάμαι για τις εξετάσεις
 Δείτε το έντυπο


Συμβολή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Διαχείριση Κρίσεων. Μια νέα πρόκληση για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τον ρόλο του σε μια εποχή συνεχόμενων κρίσεων και απρόοπτων καταστάσεων
Το έντυπο αυτό αναφέρεται σε μια νέα πρόκληση για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τον ρόλο του σε μια εποχή συνεχόμενων κρίσεων και απρόοπτων καταστάσεων. Καθώς οι κρίσεις και τα απροσδόκητα γεγονότα μας υπενθυμίζουν ότι οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και ότι αυτό που θεωρούμε δεδομένο και σταθερό υπάρχει πάντα η πιθανότητα να καταρρεύσει η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχουν σήμερα τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να υποστηρίξουν τα άτομα να διαχειριστούν τις πολλαπλές, διαφορετικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, αναδεικνύοντας ετοιμότηταπρόληψη και παραμένοντας ανθεκτικά και ευέλικτα κάτω από αγχωτικές καταστάσεις.
Δείτε το έντυπο από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.