ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕRASMUS+ 2024-2025

Παρακαλώ δείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα τους φοιτητές που επιλέχθηκαν για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2024-2025. Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή/εγγραφή στο πρόγραμμα, από το Tμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται, να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο στον φάκελο εισερχομένων όσο και στα spam/junk.

Ειδικά οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για πανεπιστήμια με πρώτη γλώσσα διδασκαλίας τη γλώσσα της χώρας του πανεπιστημίου και δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά, και οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας της χώρας, θα πρέπει να ερευνήσουν από τώρα τα μαθήματα που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής, και σε ποια γλώσσα, έτσι ώστε να μάθουν εγκαίρως αν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε περίπου 30 ects credits/εξάμηνο. Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μαθήματα, θα πρέπει σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους (κα. Παπακωνσταντίνου για πανεπιστήμια σε Γαλλία, Πορτογαλία και Πολωνία και κ. Ρουσσάκης για τη μετακίνηση σε πανεπιστήμια της Γερμανίας) , να εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο επιλογής τους για άλλο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Εν τω μεταξύ, μέχρι να λάβουν το email από το ΤΕΔΣ, όλοι οι επιλεγμένοι φοιτητές, μπορούν να συμβουλεύονται τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγραμμάτων για μετακίνηση Erasmus+

Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα

Ρουσσάκης Γιάννης