ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μ. ΜΑΜΟΥΡΑ

Προσκαλούνται οι φοιτητές/-τριες με Αριθμό Μητρώου 201700096-201700135, 201900089-201900099, 202000073-202000081 και 202100071-202100078 να συνδεθούν την Τετάρτη 22/12/2021 στις 9.00 π.μ. στο παρακάτω link για την πρώτη συνάντηση με την Ακαδημαϊκή τους Σύμβουλο, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Μαρία Μαμούρα.

Link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m31dc627015cdcdba5aaf96c178236a97