ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 40 φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών και τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 17/05/2021 έως και την Παρασκευή 11/06/2021.

Πληροφορίες

Γραμματεία ΔΠΜΣ: Τηλ: (+30) 210 727 6515

                               e-mail: mailto:dbakogianni@math.uoa.gr

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: http://me.math.uoa.gr/

Facebook page: https://www.facebook.com/MathEducation.uoa/

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.