ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024 (ΑΔΑ:6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση τριών (3) Υποτροφιών για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», Ακαδ. Έτους 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες:

1.  Υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2783/15.03.24 Ανακοίνωση

2.  Υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη

3.  Αίτηση Υποψηφιότητας