ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  προκηρύσσει  μία (1) υποτροφία  με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (master) ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  28/08/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  ανακοίνωση του ΙΚΥ  και την  προκήρυξη.