ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ SYLFF ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-24

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος υποτροφιών  Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)  του ΕΚΠΑπροκηρύσσει  πέντε (5) υποτροφίες  κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, γιαφοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικέςκαι ανθρωπιστικές επιστήμες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  31/10/2023 καιώρα 24:00 με δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά μέσωτης υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση:  https://eprotocol.uoa.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  προκήρυξη.