ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ CIVIS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ 2020-2021