ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

Το  Υπουργείο Εξωτερικών  προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή τριάντα έξι (36) υποψηφίων  Ακολούθων Πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ηλεκτρονική διεύθυνση:  diagonismoi@mfa.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  προκήρυξη.