ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

CIVIS 3I POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS PROGRAM- SECOND CALL

Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών "CIVIS3i" (The CIVIS Alliance Programme for International, Interdisciplinary, Intersectoral Research and Training for Experienced Researchers), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS καιαπευθύνεταισε μεταδιδακτορικούς ερευνητές όλωντωνεπιστημονικώνπεδίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:27 Οκτωβρίου2022,6 μ.μ(ώρα Ελλάδος)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.