ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ

Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανάσιος Μιχάλης επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους φοιτητές του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

  1. Μετά από επιθυμία πολλών φοιτητών, το μάθημα «Καλλιέργεια πρακτικών γραμματισμού στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας» αλλάζει ημέρα διδασκαλίας. Αντί για τη Δευτέρα στις 15-18μμ θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη στις 09-12πμ στο αμφιθέατρο 421. Δεδομένου ότι  το μάθημα της 30ής Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε, το επόμενο μάθημα θα είναι την Πέμπτη 18/10/2019.
  2. Την Πέμπτη 10/10/2019 θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος λόγω συμμετοχής του σε διεθνές συνέδριο στη Κύπρο. Επομένως, τα μαθήματα της προσεχούς Πέμπτης «Καλλιέργεια πρακτικών γραμματισμού στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας» και «Μεθοδολογία διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως πρώτης / πρότυπης γλώσσας» δεν θα πραγματοποιηθούν.