ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας

από τις 15 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2021

στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr[at]eds.uoa[dot]gr με θέμα: «Συμμετοχή στην ορκωμοσία/προπτυχιακό» επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • Φωτοτυπία ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και σε περίπτωση απώλειας, Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για την ημερομηνία ορκωμοσίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος