ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

25/6/2020

Ανακοινώνεται ο οριστικός κατάλογος επιλεγέντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ μετά την έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΠαιΤΔΕ της 24.6.2020.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-  ΤΜΗΜΑ  - ΑΜ

Ευαγγελία- Μαρία Καζολιά - ΦΠΨ-1562201500079

Χρυσούλα Βασιλοπούλου- ΨΠΨ-1562201500022

Αικατερίνη Δαλιανίδου- ΦΠΨ-1562201500051

Αθανασία Δόση- ΦΠΨ-1562201500059

Μαρία Κοτερμάγερ- ΦΠΨ-1562201600109

Δήμητρα Καζάνη- ΦΠΨ-1562201600075

Άννα- Μαρία Σκουτέρη- ΠαιΤΔΕ-1574201600226

Ευγενία Παπαχρήστου- ΠαιΤΔΕ-1574201600201

Άννα Τζουγανάτου- ΠαιΤΔΕ-1574201600245

Ελένη Σαρδέλη- ΠαιΤΔΕ- 1574201600220

Ευγενία- Δέσποινα Μάνου- ΠαιΤΔΕ-1574201600142

Ιωάννα Πυλαρινού-Μαρκαντωνάτου- ΦΠΨ-1562201600215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν μέχρι τώρα εγγραφεί στο e-class παρακαλούνται να το κάνουν, ώστε να ενημερώνονται άμεσα μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτώνται πλέον εκεί. Στο εξής θα ενημερώνεστε σχετικά με την Άσκηση ΕΣΠΑ μέσω ανακοινώσεων στο e-class, όπου θα σας δίνονται λεπτομερείς οδηγίες. Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινήσεις θα επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την Ακαδημαϊκή Επόπτρια κ. Ε. Μηλίγκου (e-mail: emilingou@ppp.uoa.gr) με παράλληλη κοινοποίηση στο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων κ. Ο. Παπαϊωάννου (e-mail: ipapaio@ppp.uoa.gr). Εν τω μεταξύ θα ειδοποιηθείτε από την υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ κ. Μαρία Ζάχου (e-mail: zitamaria@uoa.gr)  για τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Από 1.7.2020 Ακαδημαϊκός Επόπτης της Άσκησης ΕΣΠΑ για το Τμήμα ΠαιΤΔΕ θα είναι ο κ. Αθανάσιος Μιχάλης (e-mail: michathan@ppp.uoa.gr), ο οποίος θα αντικαταστήσει την αφυπηρετούσα κ. Ε. Μηλίγκου. Η επικοινωνία θα γίνεται πλέον μαζί του με παράλληλη κοινοποίηση στην κ. Παπαϊωάννου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Όποιος/α φοιτητής/τρια για οποιονδήποτε λόγο ακυρώσει την συμμετοχή του στην Άσκηση ΕΣΠΑ πρέπει να το ΔΗΛΩΣΕΙ ηλεκτρονικά στον Ακαδημαϊκό Επόπτη κ. Α. Μιχάλη με παράλληλη κοινοποίηση (α) στην κ. Παπαϊωάννου και (β) στην κ. Ζάχου.