ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενημέρωση  σχετικά με τα εξ αποστάσεως μαθήματα του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν θα πρέπει να εγγραφούν στο
e-class, όπου υπάρχουν οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων
καθώς και οι σύνδεσμοι των διαλέξεων.

Γενικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.