ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. Γ.ΠΑΣΙΑ

Oι εξετάσεις στα μαθήματά του καθηγητή κ. Γ.Πασιά θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική : με απαλλακτική εργασία.

2. Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση : με προφορική εξέταση τη Δευτέρα  29/6, 10-11 π.μ.