ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση και κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών. Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά παρατηρητήρια πολιτών στη σχολική εκπαιδευτική πρακτική». Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο σε επιστημονική επιμέλεια Μαρίας Δασκολιά, Αναπλ. Καθηγήτριας και Διευθύντριας του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ, και με τη συμμετοχή πολλών μελών και συνεργατών του, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο Cos4Cloud (Co-designed Citizen Observatories for the EOS-Cloud).     

Το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ηλεκτρονική μορφή ανοικτής πρόσβασης στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι το πρώτο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, που επιχειρεί να δώσει μια συνολική και εμπεριστατωμένη εικόνα για τη σύνδεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΠΕΑ) με την Επιστήμη των Πολιτών (ΕτΠ) με τη διαμεσολάβηση και υποστήριξη των Παρατηρητηρίων Πολιτών. Κεντρική πτυχή του αποτελεί η έμφαση στην ανάδειξη της παιδαγωγικής αξιοποίησης αυτής της σχέσης στη σχολική εκπαιδευτική πράξη. 

Για τον σκοπό αυτό προσεγγίζει το όλο θέμα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα, το Πρώτο Μέρος επιχειρεί να ορίσει σύντομα και επικεντρωμένα την ταυτότητα και τη σχέση ανάμεσα στα δύο πεδία, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία των περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων πολιτών και τις αρχές και τις μαθησιακές ευκαιρίες που ανοίγονται από την αξιοποίηση αρχών, πρακτικών και μέσων της ΕτΠ στη σχολική πράξη της ΠΕΑ. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά συγκεκριμένες προτάσεις διδακτικής υλοποίησης, με τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων από ομάδες εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών στελεχών που συμμετείχαν στο έργο Cos4Cloud.

Η έλλειψη προηγούμενης σχετικής επιστημονικής έκδοσης στα θέματα αυτά, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, καθιστά τη νέα αυτή έκδοση ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και κυρίως πηγή έμπνευσης για όσες και όσους, φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές από τον χώρο της ΠΕΑ (και όχι μόνο), θα ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να αναζητήσουν νέους τρόπους εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής τους πρακτικής, όπως επίσης να πειραματιστούν με τον σχεδιασμό νέων μαθησιακών εμπειριών για τους μαθητές/τριές τους, με άξονες την προώθηση της ενεργού πολιτότητας και την καλλιέργεια νέων περιβαλλοντικών, επιστημονικών και ψηφιακών γραμματισμών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το βιβλίο διατίθεται ελεύθερα και σε ανοικτή πρόσβαση, 

•  στην ελληνική γλώσσα
•  στην αγγλική γλώσσα