ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρακαλούμε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

https://drive.google.com/drive/folders/1KV3CjUndJZIZnaer-QWJnjNy7bdKbQ-_?usp=sharing