ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου».
Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thepae[at]ppp.uoa[dot]gr

Για τις ειδικεύσεις: Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: από την Τετάρτη 14/4/2021 έως και την Τρίτη 31/8/2021. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Για την ειδίκευση Ειδική Αγωγή: από την Τετάρτη 14/4/2021 έως και την Παρασκευή 25/6/2021. Οι γραπτές εξετάσεις αναμένεται να διεξαχθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και οι συνεντεύξεις μέσα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.