ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα αυτό είναι Διιδρυματικό - Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη συνεργασία των Τμημάτων «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης» (Ι.Φ.Ε.) και «Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων «Επιστημών της Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, μέσω του συνδέσμου <https://meuoa.gr/register> https://meuoa.gr/register

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα του προγράμματος http://educ.math.uoa.gr/ και το Κείμενο Προκήρυξης.