ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  προκηρύσσει  μία (1) υποτροφία  με διαγωνισμό, για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στον τομέα της Φυτοπαθολογίας κατά το ακαδ. έτος 2023- 2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  08/05/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  ανακοίνωση του ΙΚΥ  και την  προκήρυξη.