ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 5ης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», διοργανώνει την 5η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. ιδρύθηκε το 2005 από μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστήμιων που θεραπεύουν το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με βασικούς σκοπούς:

(α) την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

(β) τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας που υλοποιεί η διεθνής και ελληνική επιστημονική κοινότητα και

(γ) την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργική συμβολή στον διεθνή επιστημονικό διάλογο γύρω από σχετικά θέματα.

Επιπλέον, επιδιώκει την επιστημονική υποστήριξη των μελών της ευρύτερης κοινότητας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της, καθώς επίσης τη συμβουλευτική στήριξη της Πολιτείας και των θεσμών λήψης αποφάσεων σε σχετικά θέματα.

Στην 5η Επιστημονική Συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της πλατφόρμας ZOOM, συμμετέχουν και παρουσιάζουν την εξέλιξη της έρευνάς τους μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και των δύο κύκλων, συζητούνται θέματα μεθοδολογίας της έρευνας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της συνάντησης, όπως επίσης να παρακολουθήσετε τις εργασίες της συνάντησης διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου  συνδέσμου.