Menu

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας με φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των μελών του.

Ενδεικτικές δράσεις συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς:

Πρόγραμμα «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης του έργου έγινε η αποτύπωση των δράσεων που έλαβαν χώρα σε όλες τις περιοχές παρέμβασης: Περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση γίνεται από μία διεπιστημονική ομάδα και περιλαμβάνει:

  1. Υποστήριξη της Κοινότητας/Ευαισθητοποίηση Φορέων και σύνδεση τοπικής κοινότητας Ρομά οικογενειών με τις δομές εκπαίδευσης
  2. Εκπαιδευτικές Δράσεις Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω εξατομικευμένων και ομαδικών προσεγγίσεων εντός των κοινοτήτων Ρομά
  3. Επιμόρφωση - Υποστήριξη σχολικών μονάδων
  4. Δημοσιότητα προς την ευρύτερη κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


HΜΕΡΙΔΑ: «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», που υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Στην Ημερίδα με τίτλο «Χαρτογραφώντας τις προ(σ)κλήσεις των δράσεων κατά την υλοποίησή τους στο Πεδίο: Εμπειρίες και προοπτικές για το μέλλον»οι συνεργάτες του Προγράμματος μίλησαν για τα βήματα προόδου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις μελλοντικές προοπτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΛ Κυθήρων από την Ομάδα Συμβούλων Σταδιοδρομίας του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ εκπαιδευτική-βιωματική δράση προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εστιασμένη στις ανάγκες των μαθητών του Λυκείου και τις δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες τώρα που χαράζουν τη δική τους επαγγελματική πορεία. Στη συνέχεια, ακολούθησε επαγγελματική πληροφόρηση για τις σχολές και τα τμήματα όλων των επιστημονικών πεδίων καθώς και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, αλλά και τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν, ώστε οι μαθητές να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τα όνειρά τους.

Για να δείτε φωτογραφία από τη δράση πατήστε εδώ.


ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΑ»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», το οποίο υλοποιεί το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις το καλοκαίρι με στόχο την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ωφελούμενων του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ: ΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ!

Στο πλαίσιο των θερινών εμψυχωτικών δράσεων του προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής διοργανώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου από παιδιά της περιοχής με τους μαθητές Ρομά και τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΑ»

Το Πρόγραμμα «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διένειμαν 226 ζευγάρια παπούτσια στους μαθητές και στις μαθήτριες του 7ου Νηπιαγωγείου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Δελτίο τύπου.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΑ»

Στις 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη από συνεργάτιδες/ες του προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής. Οι συνεργάτες/ιδες συνόδευσαν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, από τα απογευματινά μαθήματα του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τους επισκέφτηκαν το Μουσείο Παιδείας, αίθουσες της Φιλοσοφικής, ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη και παρακολούθησαν το μάθημα του κου. Παρθένη, οι ”Επιπτώσεις της Μετανάστευσης και της Παγκοσμιοποίησης στο Εθνικό Κράτος και στην Εκπαίδευση”.


«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝOΤΗΤΕΣ ΡΟΜA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡOΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤAΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΑΠO ΠΑΙΔΙA ΚΑΙ ΕΦHΒΟΥΣ»-ΔΡAΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», το οποίο υλοποιεί το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του ΕΚΠΑ, γίνονται ποικίλες δράσεις που αφορούν παιδιά, έφηβους και ενήλικες Ρομά και στόχο έχουν την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους.


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το Ερευνητικό- Πιλοτικό Πρόγραμμα «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης» σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα δυναμικού χαρακτήρα, με αντικείμενό του την εφαρμοσμένη μελέτη βασικών παραμέτρων του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, οι οποίες επηρεάζουν τον μετασχηματισμό του σε Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


118 μαθητές  Ε και ΣΤ Δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και οι 33 εκπαιδευτικοί τους, που υπηρετούσαν σε Τμήματα Ένταξης της Αττικής και ένα της Κέας υποστηρίχθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο "Ανάπτυξη προγράμματος παρέμβασης για την ενίσχυση της Αναγνωστικής Κατανόησης και της Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες" που υλοποίησε η Υποψήφια Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Βασιλική Κόκκαλη και η Επιστημονική Υπεύθυνη Αν.Καθηγήτρια Φαίη Αντωνίου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Συμμετοχή με εισήγηση στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Καλές πρακτικές ένταξης στη γενική τάξη», το οποίο διοργανώθηκε από τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Εισηγητής: Πέτρος Γαλάνης


Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης παρείχε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, στους μαθητές/-τριες της Γ’ Γυμνασίου του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, που πραγματοποιήθηκαν από 23/5/2022 έως 25/5/2022. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής υλοποιήθηκαν από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του ΠΜΣ «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση», του Τμήματος και περιλάμβαναν συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής με επίδοση ψυχομετρικών εργαλείων.


Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Σύγχρονες Προσεγγίσεις», 16-20/-5/2022 με την επιστημονική ευθύνη και οργάνωση του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τον Τομέα Εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Εισηγητές είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας: Κατερίνα Μικεδάκη, Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Αριστείδης Λορέντζος, Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και Νέλλη Μπέλκη, Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Δρόμοι μετά το Λύκειο» (12/05/2022) με την επιστημονική ευθύνη και οργάνωση του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, για τους μαθητές/-τριες της Α' Λυκείου του ΓΕΛ Κυθήρων. Εισηγητές είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας: Αργυρώ Χαροκοπάκη, Διδάκτωρ Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Νέλλη Μπέλκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc.


Διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Επιστήμη των Πολιτών, Ενεργοί Πολίτες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»05/04/2022, με την επιστημονική ευθύνη και οργάνωση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου #Cos4Cloud, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εισηγητές είναι η Διευθύντρια του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά και μέλη της ερευνητικής ομάδας.


Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Τα βότανα στη ζωή μας: Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»04/04/2022, με την επιστημονική ευθύνη και οργάνωση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Μακρινίτσας. Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Βότανα στη ζωή μας», που συντονίζει το ΚΠΕ Μακρινίτσας, και του Ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 #Cos4Cloud. Εισηγητές είναι η Διευθύντρια του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά και μέλη της ερευνητικής ομάδας.


Tαχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, (2022). Επιδίωξη του προγράμματος είναι η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να καταστεί με ποιοτικούς όρους εφικτή στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr, μπορείτε να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε ως MOOC το πρόγραμμα Τ4Ε, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ενότητες και το σχετικό επιμορφωτικό υλικό. Υπεύθυνη ΕΚΠΑ: Φαίη Αντωνίου


Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου με τίτλο “REAL WORLD REAL EDUCATION”, 26/02/2022, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ), Εκπαιδευτήρια Δούκα. Υπεύθυνη: Μαρία Δασκολιά


Hub Health - Σχεδιασμός Αγγλόφωνων Ασύγχρονων Διαδικτυακών Μαθημάτων για Εισερχόμενους Φοιτητές ERASMUS / CIVIS, 06/10/2021, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιατρική Σχολή. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Webinar με θέμα «Μεταβάσεις στη σταδιοδρομία: Εμπόδιο ή ευκαιρία;» 03/04/2021, Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Υπεύθυνη: Αικατερίνη Αργυροπούλου


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Boarding Pass στον Αυτισμό (2018-2021), Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, Ίδρυμα Ωνάση. Υπεύθυνη: Αγγελική Γενά


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Στην Καρδιά του Αυτισμού (2018-2021), Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, Ίδρυμα Ωνάση. Υπεύθυνη: Αγγελική Γενά


Online εργαστήρια: Εκπαιδευτικές Δράσεις Ελληνικής & Δημοτικής Αστυνομίας και Αστυνομίας Κύπρου για τον Αυτισμό (07-16/04/2021), Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, Ίδρυμα Ωνάση. Υπεύθυνη: Αγγελική Γενά


Επιμορφωτικές δράσεις για τον Κορωνοϊό: Μια περιήγηση στον κόσμο του Αυτισμού κατά τη διάρκεια μιας Πανδημίας (24/02/2021), Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, Ίδρυμα Ωνάση. Υπεύθυνη:Αγγελική Γενά


Συμμετοχή των φοιτητών στην πλατφόρμα eTwinning, στο πλαίσιο του μαθήματος του ΠαιΤΔΕ «Επιστήμη με και για την Κοινωνία» (2021), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Digital transformation starts from pre-school. Πανευρωπαϊκό Εργαστήριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development Workshop-PDW). eTwinning και Κεντρική Υπηρεσία (European Schoolnet - EUN) με θέμα τον "Ψηφιακό γραμματισμό στην Προσχολική Αγωγή" (Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care (post-COVID-19) (2021), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Workshop in Steam approaches. Professional Development Workshop – PDW. Etwinning & EUN. Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care (post-COVID-19) (2021), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Σειρά εκδηλώσεων: Σύνδεση Εκπαίδευσης και χώρων εργασίας(2020-2021), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Δήμος Νέας Σμύρνης. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Πιλοτική δράση «ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (2020), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφέρεια Αττικής. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Πρόγραμμα STEAM for girls: GEM (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential / Ενισχύοντας τις προοπτικές ενασχόλησης των κοριτσιών με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα)    (2020-2021), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Μαθηματικών. Υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Σμυρναίου


Διεξαγωγή ανοικτών στο κοινό σεμιναρίων με αντικείμενο την υπολογιστική σκέψη στα πλαίσια ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (2019), Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Υπεύθυνος: Χρόνης Κυνηγός


«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Για Την Αξιοποίηση Και Εφαρμογή Των Ψηφιακών Τεχνολογιών Στη Διδακτική Πράξη (Επιμορφωση Β΄ Επιπεδου Τ.Π.Ε.)/ Β΄ κύκλος» Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5084974. Υπεύθυνος: Χρόνης Κυνηγός


Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»,Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ελληνικό Δημόσιο, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'Διόφαντος' (ΙΤΥΕ). Υπεύθυνος: Χρόνης Κυνηγός