Menu

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της αξιολόγησης είναι πιστοποίηση της ποιότητας όλων των διαστάσεων του διδακτικού και ερευνητικού έργου που επιτελεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πιστοποίηση της ποιότητας του έργου του Τμήματος επιτυγχάνεται μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των σύνθετων και πολύπλευρων διδακτικών, ερευνητικών, επιστημονικών, διοικητικών, αλλά και κοινωνικών ενεργειών και δράσεων που το εκφράζουν, το διέπουν και το χαρακτηρίζουν.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης αναδεικνύουν τις δυνατότητες του Τμήματος και του ανθρώπινου δυναμικού του στο να εντοπίζουν τους περιορισμούς, να επισημαίνουν τις προοπτικές και τους κινδύνους και να συντάσσουν προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αναβάθμιση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων.

Η περιοδική αξιολόγηση είναι μια διαρκής διαδικασία που διενεργείται εσωτερικά (από τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Τμήματος με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης-ΟΜΕΑ) και εξωτερικά (από διεθνή επιτροπή με ευθύνη της Ανώτατης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένα νέο Τμήμα του ΕΚΠΑ και δεν έχει ακόμη εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Η Πιστοποίηση του Τμήματος από την ΑΔΙΠ θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2022.

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ