Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της αξιολόγησης είναι πιστοποίηση της ποιότητας όλων των διαστάσεων του διδακτικού και ερευνητικού έργου που επιτελεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πιστοποίηση της ποιότητας του έργου του Τμήματος επιτυγχάνεται μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των σύνθετων και πολύπλευρων διδακτικών, ερευνητικών, επιστημονικών, διοικητικών, αλλά και κοινωνικών ενεργειών και δράσεων που το εκφράζουν, το διέπουν και το χαρακτηρίζουν.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης αναδεικνύουν τις δυνατότητες του Τμήματος και του ανθρώπινου δυναμικού του στο να εντοπίζουν τους περιορισμούς, να επισημαίνουν τις προοπτικές και τους κινδύνους και να συντάσσουν προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αναβάθμιση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων.

Η περιοδική αξιολόγηση είναι μια διαρκής διαδικασία που διενεργείται εσωτερικά (από τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Τμήματος με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης-ΟΜΕΑ) και εξωτερικά (από διεθνή επιτροπή με ευθύνη της  Ανώτατης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Τον Μάιο του 2023 το  Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής  Αρχής  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ)  πιστοποίησε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 04/05//2023 έως 03/05/2028.

 

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

2022 (Πρόγραμμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

2023 (Πιστοποίηση ΠΠΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ