ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
Λόγω προγραμματισμένης ακαδ. απουσίας στο εξωτερικό την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου,
το (πολύπαθο λόγω σειράς καταλήψεων τις Πέμπτες) μάθημα του πρώτου έτους
«Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» *δεν θα λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου 2019 και θα
αναπληρωθεί *σε εύθετο χρόνο.

Θα ήταν εφικτό να ενημερωθούν οι φοιτητές του πρώτου έτους, καθ' ότι δεν
έχουν εγγραφεί στο eclass του μαθήματος (αφού ακόμα παίχνουν κωδικούς) *να
ενημερωθούν σχετικά;* Η σειρά καταλήψεων τις Πέμπτες, συμπεριλαμβανομένης
της ερχομένης, σημαίνει ότι δεν θα έχω τη δυνατότητα να τους ενημερώσω στο
αμέσως προηγούμενο μάθημα (διότι αυτό δε θα υφίσταται).

Ευχαριστώ θερμά,
Σωτήρης Μητραλέξης
Dr. phil. — Dr. theol. — Dr. rer. pol.
Εντεταλμένος διδάσκων│Τμήμα Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικός Εταίρος│Πανεπιστήμιο του Winchester

Dr Sotiris Mitralexis
Teaching Fellow │University of Athens
Research Fellow│University of Winchester